• اخبار
  • اطلاعیه ها
  • همایشها
  • مناقصه ها
بيشتر
 
00
 
0
 
فرصت مجدد ثبت نام بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی) در مقطع کارشناسی
 
.. .
 
سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد
 
 
 
 
 
 
دسترسی سریع
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                           
آموزشی
برنامه کلاسی و میانترم
کلاس استاد سمیع پور درس حقوق اداری در مورخ 14/8/96 تشکیل نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد
کلاس استاد تقی پور درس حقوق بازرگانی در مورخ 14/8/96 تشکیل نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد
فايلها
برنامه کلاسي اول96.xlsx 111.824 KB
فرهنگی
دانش آموختگان