از این پیوند  فایل برنامه کلاسی را دریافت کنید


برنامه کلاسی از پیوند بالا قابل دریافت است. این برنامه، آخرین ویرایش برنامه کلاسی تا تاریخ 03/12/1395 می باشد.

کلاس های استاد مظفری، در تاریخ های 1396/02/12 و 1396/02/13 برگزار نمی گردد.

اصلاحیه برنامه کلاسی مهندسی اینترنت. زمان برگزاری کلاس این درس به روز یکشنبه ساعت 14:30 انتقال یافت.

کلاس های استاد کیایی، روز چهارشنبه، 23/01/1396 برگزار نمی گردد.
کلاس های استاد آفرین، روز سه شنبه، 24/12/1395 برگزار نمی گردد
کلاس های استاد همتی، روز سه شنبه، 24/12/1395 برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس های استاد مظفری از تاریخ 21/12/1395 تا 25/12/1395 تشکیل نمی گردد. زمان کلاس جبرانی از طریق استاد اطلاع رسانی خواهد شد.
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که کلیه کلاس های عصر روز سه شنبه، 24/12/1395 به دلیل تقارن با سه شنبه آخر سال، برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی، بعد از تعطیلات نورروز اطلاع رسانی خواهد شد.

کلاس های استاد فرهناک، امروز دوشنبه، 09/12/1395 برگزار نمی گردد.
کلاس درس بازاریابی بین الملل،  استاد گلی، در تاریخ 15/12/1395 تشکیل نمی گردد.
کلاس های استاد زکالاب، در روز دوشنبه 16/12/1395 برگزار نمی گردد.
کلیه کلاس های استاد مظفری یکشنبه 95/12/15 لغو گردید.
کلاس های استاد همتی، رشته علوم تربیتی، امروز 17/12/1395 برگزار نمی گردد.
 کلاس های درس آشنایی با قانون اساسی، استاد فداکار، مختص خانم ها، روز شنبه ساعت 11:30 تا 13 از تاریخ 26/01/1396 برگزار می گردد.
زمان برگزاری درس تربیت بدنی ویژه آقایان
استاد خاکپور : روزهای پنج شنبه ساعت 8 صبح از تاریخ 24/01/1395 در سالن شهید پارسی ( میدان ابریشم - هنرستان آیت ا... صدر ) برگزار می گردد.
زمان برگزاری درس ورزش1 ویژه آقایان
استاد خاکپور : روزهای پنج شنبه ساعت 9:30 صبح از تاریخ 24/01/1395 در سالن شهید پارسی ( میدان ابریشم - هنرستان آیت ا... صدر ) برگزار می گردد.
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما